Due to coronavirus COVID-19 pandemic I suspend the sale of my paintings until further notice.
Z powodu pandemii koronawirusa COVID-19 zawieszam sprzedaż moich obrazów do odwołania.
available works